Inner Banner

دانلود فیلم و کلیپ

لحظات جذاب در ماهیگیری/ 10 لحظه منتخب

لحظات جذاب در ماهیگیری/ ۱۰ لحظه منتخب

خلاصه در این قسمت قرار بگیرد

چگونه یک کمان سنتی از چوب بامبو ساخته می شود

چگونه یک کمان سنتی از چوب بامبو ساخته می شود

ویدیو آموزشی ساخت کمان سنتی با چوب بامبو

تست کمان کراسبو در برابر کمان کامپوند

تست کمان کراسبو در برابر کمان کامپوند

ویدیو تست قدرت کمان کراسبو در برابر کمان کامپوند

آموزش ساخت کمان با pvc و شکار ماهی با آن

آموزش ساخت کمان با pvc و شکار ماهی با آن

ویدیو آموزشی ساخت یک کمان کامپوند با لوله pvc و استفاده از آن برای شکار ماهی

شکار دو قرقاول با کمان با یک تیر

شکار دو قرقاول با کمان با یک تیر

شکارنوعی قرقاول (سیاه خروس) با تیروکمان

ماهیگیری با کمان در زیر آب های اقیانوس

ماهیگیری با کمان در زیر آب های اقیانوس

ماهیگیری با کمان در زیر آب

ویدیو آموزش زه کردن کمان ریکرو

ویدیو آموزش زه کردن کمان ریکرو

ویدیو آموزشی نحوه زه کردن کمانهای ریکرو بدون نیاز به استرینگر (زه جا انداز)

تیراندازی بسیار سریع با تیروکمان

تیراندازی بسیار سریع با تیروکمان

سرعت هدفگیری تیراندازی با کمان