Inner Banner

دانلود فیلم و کلیپ

تست کمان کراسبو در برابر کمان کامپوند

تست کمان کراسبو در برابر کمان کامپوند

ویدیو تست قدرت کمان کراسبو در برابر کمان کامپوند

آموزش ساخت کمان با pvc و شکار ماهی با آن

آموزش ساخت کمان با pvc و شکار ماهی با آن

ویدیو آموزشی ساخت یک کمان کامپوند با لوله pvc و استفاده از آن برای شکار ماهی

شکار دو قرقاول با کمان با یک تیر

شکار دو قرقاول با کمان با یک تیر

شکارنوعی قرقاول (سیاه خروس) با تیروکمان

ماهیگیری با کمان در زیر آب های اقیانوس

ماهیگیری با کمان در زیر آب های اقیانوس

ماهیگیری با کمان در زیر آب

ویدیو آموزش زه کردن کمان ریکرو

ویدیو آموزش زه کردن کمان ریکرو

ویدیو آموزشی نحوه زه کردن کمانهای ریکرو بدون نیاز به استرینگر (زه جا انداز)

تیراندازی بسیار سریع با تیروکمان

تیراندازی بسیار سریع با تیروکمان

سرعت هدفگیری تیراندازی با کمان

شکار کروکودیل با کمان کامپوند

شکار کروکودیل با کمان کامپوند

فیلم کشتن و شکار کروکودیل با کمان کامپوند و تیر شکاری

دانلود ویدیو آشنایی اولیه با کمان ریکرو در ورزش تیراندازی با کمان

دانلود ویدیو آشنایی اولیه با کمان ریکرو در ورزش تیراندازی با کمان

ویدیو آموزشی آشنایی با کمانهای ریکرو در ورزش تیراندازی با کمان ویدیو کم حجم و مفید