به گزارش ایران آرچری، مسابقات مرحله سوم رنکینگ کشوری داخل سالن گرامیداشت دهه مبارک فجر در رشته های ریکرو و کامپوند و در دو بخش آقایان و بانوان 5 لغایت 6 بهمن ماه در استان خراسان رضوی شهر مقدس مشهد، سالن شهید بهشتی برگزار می شود.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

-  رشته ریکرو 5 بهمن ماه

-  رشته کامپوند 6 بهمن ماه

دو دوره گذشته این مسابقات به ترتیب در شهرهای همدان و کرمان برگزار شده است.