Inner Banner
مقالات آموزشی
امتیاز دهید :

آموزش جاانداختن زه کمان+عکس

آموزش جاانداختن زه کمان+عکس

نحوه زه انداختن کمان ریکرو چگونه است؟
انواع روشهای جازدن زه کمان+عکس

اولین روش استفاده از "زه جاانداز" است عکس زیر نمونه زه جا انداز ساده را نشان می دهد


نحوه استفاده از زه جاانداز را می تونید در تصویر زیر ببینید


حلقه زه کمان در قسمت بازوی بالای کمان را درون آن و پایین تر از شیار قرارگیری زه قرار دهید سپس حلقه سرپایین را در شیار خود روی بازوی پایین کمان قرار دهید حالا با استفاده از استرینگر(زه جاانداز) حلقه بالای زه را که پایین تر از شیار آن قرار داده بودید به سمت شیار بکشید تا سرجای خود قرار گیرد


روش دیگر جا انداختن زه کمان بدون نیاز به وسیله ای خاص قرار دادن کمان بین پاها به صورت زیر استبه نحوه قرار گرفتن کمان بین پاها نوجه کنید و سعی کنید مرکز قبضه کمان پشت پای جلو قرار گیرد تا فشار یکنواخت به دو بازو هنگام خم شدن وارد شود


روش دیگر زه کردن کمان بدون زه جا انداز بدین صورت است که ابتدا حلقه بزرگ زه را درون بازوی بالا قرار می دهیم و انقدر آن را پایین می آوریم که حلقه دیگر به راحتی روی بازوی پایین قرار بگیرد سپس مانند تصویر زیر کمان را ثابت می کنیم و با هل دادن حلقه به سمت شبار بازوی بالا آن را سرجای خود قرار می دهیم

در این روش با یک دست قبضه کمان را گرفته و به سمت خود می کشیم و با دست دیگر حلقه زه را به سمت شیار بازوی بالا هل می دهیم.


یک روش دیگر زه کردن کمان بدین صورت هست که یک نفر بازوهای کمان را خم کند و شخص دیگر زه کمان را جابیندازد

 


منبع: ایران آرچری - بزرگترین فروشگاه آنلاین کمان و تجهیزات تیراندازی با نشان اعتماد الکترونیکی

کلنات کلیدی: جازدن زه کمان - نحوه جاانداختن زه کمان - بستن زه تیروکمان -آموزش جازدن زه تیروکمان - جازدن زه تیروکمان+عکس - آموزش تیروکمان ۲۰۱۲ - جاانداختن زه تیروکمان