سبد خرید
محتویات سبد خرید

انواع کمان

کمان های مدرن امروزی در در دو مدل اصلی ریکرو و کامپوند دسته بندی می شوند. در کمان کامپوند یا مرکب از قرقره یا بادامک برای افزایش سرعت و قدرت کمان استفاده می شود 

   • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
انواع کمان

کمان ریکرو

کمان ریکرو یا چهار خم کمانهای پایه آموزش و شروع تیراندازی با کمان هستند و با هدف آموزش ، تفریح ، شکار و مسابقه می توان انواع آن را خرید کنید.

کمان کامپوند

کمان کامپوند یا مرکب کمانهای جدیدتر که از سیستم قرقره و بادامک برای قدرت و سرعت بیشتر تیر استفاده می کنند برای شکار و مسابقه می توان انواع آن را خرید کنید

کمان سنتی

کمان سنتی شامل انواع کمانهای مغولی ، کمان مجاری ، کمان ترکی، کمان بیر بو و کمان لانگ  بو می شود و از جنس چوب و رزین و الیاف ساخته شده اند

کمان کراسبو

کمان کراسبو کمانهای شکاری و کمانهای تفنگی هستند و فقط با هدف شکار مورد استفاده قرار می گیرند